унищожаване на хлебаркиунищожава хлебарки

Болести пренасяни от плъховете.


Плъховете освен, че са един от най – древните гризачи населяващи планетата ни, но и са едни от най – опасните вредители, които са разпрастранители на редица болести. Това се дължи на факта, че когато популацията от плъховете стане прекалено многобройна те започват да мигрират по други места в търсене на нови хранителни запаси. Така със себе си те пренасят и множество заразни болести. Някои от тези болести са толкова опасни, че дори могат да убият човек или животно. Ето някои от най - опасните за човека болести пренасяни от плъховете:

- Чумата – чийто главен разпространител са били плъховете се оказва бича на средновековното население и е отнела толкова много човешки животи, колкото при много битки не е имало


- Лептоспироза – това е много опасна бактериална инфекция пренасяна от плъховете, която те разпространяват чрез своята урина. Заразяването се осъществява, когато урина от заразеният плъх попадне в питейна вода или някакъв хранителнителен продукт, като прониква през наранена кожа или пък здрава лигавица. Статистиката показва, че в света само от лептоспироза през 2000 г. са починали над 320 души, но подозренията на учените са, че броят на починалите в следствие на болести причинени от плъхове е в пъти повече.


- Kоремният тиф